سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

داود قرونه – دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران
حسین بجانی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران

چکیده:

سازمان های امروزی دریافته اند که تنها راه نیل به توسعه از مسیر کارآفرینی می گذرد. کارآفرینی نیز به منظور رشد و نمو نیازمند وجود فرهنگ خاصی است. فرهنگ کارآفرینی مجموعه ارزش ها، نگرش ها، هنجارها و رفتارهایی است که هویت افراد کارآفرین را تشکیل می دهد. این فرهنگ از کارآفرینان، تغییر و نوآوری، ریسک پذیری، یادگیری سازمانی، آینده نگری، مشتر یگرایی و کارگروهی حمایت می کند. درک تغییر و کشف فرصت، مشارکت، خلاقیت، استقلال طلبی و قبول مسئولیت و مخاطره پذیری از جمله ویژگی های فرهنگ سازمانی کارآفرین است. مطالعات انجام شده در زمینه بررسی رابطه فرهنگ و کارآفرینی نشان می دهد که کارآفرینی یک مقوله وابسته به فرهنگ است؛ یعنی فرهنگ های سازمانی مختلف می توانند تقویت کننده و یا بازدارنده کارآفرینی باشند. از طرف دیگر کارآفرینی یک مهارت اکتسابی و آموختنی است و لذا می توان در جهت ترویج آن کوشید. افراد و سازمان های کارآفرین دارای ویژگ یهای خاصی هستند که جهت مطالعه و آموزش فرهنگ کارآفرینی باید این ویژگی ها مورد بررسی قرار گیرند.