مقاله فرهنگ یادگیری مدرسه عشایر کوچ رو: روایت های یک معلم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۴۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: فرهنگ یادگیری مدرسه عشایر کوچ رو: روایت های یک معلم
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش و پرورش عشایری
مقاله سبک زندگی عشایر
مقاله تنبیه بدنی
مقاله یادگیری دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاران محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با استفاده از روایت های یک معلم در اولین سال خدمتش در مدرسه عشایری، فرهنگ یادگیری این مدرسه بررسی شده است. این تحقیق، تحقیقی روایی است که به انگاره تحقیقات کیفی و تفسیرگرانه تعلق دارد. منبع داده های این تحقیق، خاطرات اولین سال آموزگاری معلمی در مدرسه عشایر کوچ روست که به صورت روزانه در تمام سال تحصیلی نوشته شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که یادگیری دانش آموزان و تنبیه بدنی، دغدغه اصلی معلم عشایری است. در تفسیر این موضوع، پاره ای از ویژگی های سبک زندگی عشایر و برنامه درسی مدرسه که دارای ناهمخوانی هستند و در آموزش معلم عشایر ایجاد اخلال می کند بحث و بررسی شده است.