مقاله فرهنگ و نقش آن در ایجاد گونه های زبانی محدود و گسترده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: فرهنگ و نقش آن در ایجاد گونه های زبانی محدود و گسترده و موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر اهواز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله زبان نوشتاری
مقاله گونه زبانی
مقاله موفقیت تحصیلی
مقاله نظریه برنشتاین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاوندی حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: شاهی سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسی نقش فرهنگ در ساختار زبان نوشتاری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان چهارم ابتدایی شهر اهواز با کمک موزان پایه چهارم پرسشنامه تشخیصی طبقه اجتماعی، فیلم باز باران و معدل دانش آموزان، و مشارکت ۱۲۰ دانش آموز پسر و دختر از دو منطقه برخوردار و محروم، آشکار شد که دانش آموزان طبقات اجتماعی بالا از مقولات دستوری (واژه، اسم، فعل، قید، ضمیر و صفت) در نوشتارهای خود بیشتر استفاده می کنند.لذا می توان گفت دانش آموزان طبقه اجتماعی بالا از گونه زبانی گسترده و دانش آموزان طبقه اجتماعی پایین از گونه زبانی محدود بهره می گیرند. دخترها در مقایسه با پسرها از فعل و صفت بیشتر بهره می گیرند، اما بین جنسیت و تعداد کاربرد واژه، اسم، ضمیر و قید رابطه معناداری به دست نیامد. هم چنین، دانش آموزان دارای گونه زبانی گسترده از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردارند.