سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رجبعلی عشوریان – معاون پرورشی و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

صرفه جویی که به معنی درست مصرف کردن و به اندازه مصرف کردن می باشد در کلام وحی و سخنان گهربارائمه معصومین (ع) بسیار مورد تأکید است خداوند انسان ها را از مصرف زیاد و بی رویه به معنا و مفهوم اسراف نهیمی کند؛ و افراد اسراف کار چه بسا مورد غضب خداوند قرار می گیرند و از اهل آتش می باشند و در روایات نیز به مسئله اسراف و افراط و تفریط پرداخته و همه را به قناعت و حد نگاه داشتن سفارش نمودند و آن را از نشانه ی تقوا قراردادند. مقام معظم رهبری راه مقابله با مشکلات اقتصادی را در رعایت انضباط مالی و صرفه جویی و پرهیز از اسراف راه مقابله با مشکلات اقتصادی موجود، انضباط مالی، صرفه جویی و « : می دانند و در جمع مردم استان فارس فرمودند.» پرهیز از اسراف است نگارنده در مقاله سعی نموده ام با استفاده از روش کتابخانه ای و با مراجعه به کتب و مقالات از کتابخانه ها واینترنت، به این مسئله از دیدگاه آموزه های دینی و اسلامی با تاکید قرآن کریم و روایات ائمه معصومین بپردازم. امید است که مورد عنایت واقع گردد.