مقاله فرهنگ سیاسی و حاکمیت قانون در ایران؛ با تاکید بر بی اعتمادی سیاسی ناشی از توهم توطئه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۴۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: فرهنگ سیاسی و حاکمیت قانون در ایران؛ با تاکید بر بی اعتمادی سیاسی ناشی از توهم توطئه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سیاسی
مقاله حاکمیت قانون
مقاله بی اعتمادی سیاسی
مقاله توهم توطئه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خضری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حاکمیت قانون یکی از مفاهیم بنیادینی است که امروزه در حوزه مطالعات میان رشته ای شاخه های فلسفه، حقوق، سیاست، اقتصاد، تاریخ و جامعه شناسی مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون به عنوان مفهوم کلیدی برای ممانعت از خودکامگی و اعمال قدرت خودسرانه، از زوایای مختلف به عنوان اصل، هنجار و حتی ارزش مورد تحلیل قرار گرفته است. این اصل الهام بخش مفاهیم و اصول دیگری از قبیل مشروطه خواهی، قانونیت، مسوولیت، پاسخگویی و تفکیک قوا بوده است. در بررسی عواملی که منجر به ضعف حاکمیت قانون شده است رویکردهای گوناگونی وجود دارد. در این راستا برخی از پژوهشگران نقش ساختار سیاسی و شرایط اقتصادی – سیاسی را برجسته کرده اند و برخی دیگر فرهنگ سیاسی را به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته اند. در مقاله پیش رو، به بررسی عوامل ضعف حاکمیت قانون در ایران پرداخته شده است. تمرکز اصلی ما در این پژوهش بر نقش فرهنگ سیاسی به عنوان عامل ضعف حاکمیت قانون در ایران می باشد. نگارندگان بر این باور هستند که، فرهنگ سیاسی ایران با تشدید و تقویت بی اعتمادی سیاسی ناشی از توهم توطئه، سبب نقض شاخص های اصلی حاکمیت قانون می شود.