مقاله فرهنگ سیاسی زنان شیعه (با تاکید بر نقش انقلاب اسلامی ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: فرهنگ سیاسی زنان شیعه (با تاکید بر نقش انقلاب اسلامی ایران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سیاسی
مقاله مشارکت سیاسی
مقاله زنان شیعه
مقاله انقلاب اسلامی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: علم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آل غفور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی زنان در مذهب تشیع و اثرگذاری آن بر فرهنگ سیاسی زنان ایران؛ با رویکردی توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. فرض اصلی این است که هر چند مولفه های فرهنگ سیاسی در ایران همچون فرهنگ آمریت/تابعیت، سبب کاهش مشارکت سیاسی زنان در طول تاریخ شده است. اما به دلیل تاثیرپذیری زنان ایران از فرهنگ سیاسی شیعه؛ در مقاطع خاص تاریخی؛ مشارکت سیاسی زنان افزایش یافته است. برای نمونه در انقلاب اسلامی؛ تحت تاثیر نظرات امام خمینی (ره) مشارکت سیاسی زنان به اوج رسید. در این انقلاب برای نخستین بار زنان نقشی و سهمی برابر بامردان یافتند. این انقلاب تجلی مشارکت سیاسی زنان در ایران بود.