سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی
علی خاکساری رفسنجانی – دانشیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی
حبیبه قانع – کارشناس ارشد پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

بررسی جغرافیای ایران و نیزامکان سنجی جاذبه های اکوتوریستی قابل سرمایه گذاری در کشور ما بیانگر آن است که اکوتوریسم در ایران یک منبع اقتصادی کم نظیر، مستعد و البته رها شده و به حال خود است. یکی از ارکان اصلی اکوتوریسم پایدار حفاظت از سامانه زیستی استاز آن جا که اکوتوریسم، فرهنگ محلی را نیز سامانه ی زیستی در نظر می گیرد، توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع مقصد، در هر گونه برنامه ریزی اکوتوریستی ضرورتی انکارناپذیر است از این رو این پژوهش بر آن است با بررسی مبانی و ارکان اکوتوریسم پایدار، گامی کوچک در جهت تحقق گسترش صنعت گردشگری درکشور برداشته باشد نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکوتوریسم به رغم توسعه شتابان آن طی حدود ۱۵ سال گذشته، هنوز در سطح کشورمان ایران با موانع و مشکلات فراوانی روبه رو است. این مشکلات شامل روشن نبودن تعریف محصول، سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه اکوتوریسم می باشد.