سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی CNG

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابوالحسن موسویان – اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران

چکیده:

توسعه صنعتی جوامع بشری و روند فزاینده، شهرنشینی، انسان ها را به تحرک و جابجایی هر چه بیشتر وادار نموده است و در این ارتباط وسایل حمل و نقل نقش مهم و غیرقابل انکار ایفا می نمایند. حمل و نقل پیوند تنگاتنگ و ناگسستنی با سایر بخش هاداشته و به جهت نقش آن در توسعه، همواره اهمیت ویژه ای داشته است. با این همه، آثار ناخواسته ای چون افزایش غیرمنطقی مصرف انرژی به همراه دارد. نقش حیاتی انرژی و وابستگی جوامع امروزی به آن، دغدغه کنونی محدودیت منابع را به همراه آورده است. بنابراین با ایجاد شبکه های CNG و استفاده از فناوری نوین می توان ضمن جلوگیری از هدر رفتن انرژی، نسبت به بهینه سازی و ارتقا کیفیت آن اقدام کرد. در این بین اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مصرف انرژی، می‌تواند به توسعه آن کمک کند. بنابراین برای اصلاح وضعیت مصرف انرژی، لازم است که اصلاحات و تغییر نگرش در رفتار مصرف سوخت به وسیله اصلاح فرهنگ همگانی انجام شود. بدین ترتیب این اصلاح و تغییر، باید با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مصرف انرژی و استفاده از سوخت های جایگزین همانند CNG همراه باشد. در نتیجه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در تمام سطوح و از خواص تا عوام می تواند انسجام لازم را در جهت اصلاح و بهبود مصرف ایجاد کند. بنابراین، توجه ویژه به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در راستای بهینه سازی مصرف CNG در شبکه حمل و نقل و به کارگیری موثر آن، اهمیت به سزایی در بهبود مصرف در شبکه های حمل و نقل خواهد داشت