سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی CNG

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید کفاش – مهندس امور جایگاههای CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار

چکیده:

همانطور که در سالهای گذشته استقبال عمومی در جهت استفاده از سوخت CNG افزایش یافته است میبایستی نسبت به فرهنگ سازی و آموزش خطرات جایگاههای CNG نیزدر تمامی سطوح اقدام عاجل صورت پذیرد. هر از چند گاهی همه ما اخباری را از گوشه و میشنویم CNG کنار مرتبط با انفجار در جایگاههای که تا حدودی غم انگیز میباشد.