سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر رشیدی – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

مادر جامعه ای زیست می کنیم که محیط زیست به عنوان یک اصل اساسی جامعه برای بقا و حفظ ارزش هایش نیازمند همیاری عمومی می باشدوچرا که در بسیاری از موارد علم،سیاست ها،راه کارها و برنامه های اجرایی دولت جز همکاری عمومی مردم منظقه امکان پذیر نخواهد بودواصولا همراهی مردم در هرزمینه ای بهترین راهکار دستیابی به اهداف می باشد.خوشبختانه مادر جامعه ای دینی زیست می کنیم که اصول و مباحث دینی از جایگاه ،ارزش و اعتماد بسیاری در بین مردم برخوردار می باشد.ودین پذیرفته شده ای مردم دین کاملی است که حتی امور محیط زیست و منابع طبیعی را نیز در دستورکار و برنامه های جامع خویش قرار داده است.تنها نیازمند ارئهو عمومی سازی علم محیط زیست اسلامی ،استخراج احادیث و تفاسیر لازم از کتب اسلامی هستیم که به راحتی در دسترس مردم قرار بگیرند.دراین مقاله سعی بربرسی جایگاه و نقش اسلام وآموزه های آن در گسترش فرهنگ زیست محیطی داشته ایم.