سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مائده دهقانی تفتی – پژوهشگر، گروه پژوهشی محیط زیست جهاد دانشگاهی یزد
احسان پروانه اول – پژوهشگر،گروه پژوهشی محیط زیست جهاد دانشگاهی یزد

چکیده:

با توجه به رشد و توسعه کشور و تغییر در الگوی زندگی مردم از جامعه تولید کننده به یک جامعه مصرف کننده میزان تولید پسماند و نوع آن دستخوش تغییرات شده است. از سوی دیگر رواج فرهنگ مصرف گرایی و استفاده از مواد یکبار مصرف در جامعه باعث کاهش بیش از پیش منابع طبیعی و انرژی شده است. با توجه به اینکه اصلاح الگوی مصرف نیاز به فرهنگ سازی داشته و زمان طولانی نیاز است تا یک رفتار اجتماعی تغییر کند. یکی از مناسب ترین روشهای کاهش مصرف مواد و حفظ منابع طبیعی و کنترل اثرات منفی آن بر اقتصاد می تواند توجه به مدیریت پسماند شهر و فرهنگ سازی باشد. از طرفی مبانی اصولی استراتژی پسماند های هر شهر را سیاست و برنامه ریزی در زمینه ی عناصر مختلف مدیریتی همچون فرهنگ و آموزش، سیستم ذخیره سازی، حمل و دفع مواد بویژه مواردی همچون تولید کمتر(minimization) و مسئله پر اهمیت بازیافت در مرحله ی تولید از مبدأ را شکل می دهد که می بایستی همراه با تکنولوژی متناسب هر کشور مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه با توجه به زائدات تولیدی مختلف که از طرق مختلف سلامت محیط زیست کشورمان را تهدید می کند وضعیت مدیریت مواد زائد جامد فعلی کشورمان علی رغم توسعه سریع و مدرن این عرصه در دنیا، این موضوع در کشور ما در مراحل ابتدایی و در شرایط حاد قرار دارد و فاصله بسیاری بین وضعیت کنونی و شرایط مطلوب وجود دارد. در این مطالعه سعی شده تا ضمن بررسی مفهوم فرهنگ و استراتژی به ارائه راهکارهای مناسب و موثر در این زمینه بپردازد.