سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نساجی کامرانی – مربی بخش مدیریت،اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
سعید فرجام – مربی بخش مدیریت دانشگاه پیام نور
محمد مهدی دوالی – مربی بخش مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده:

چنانکه میدانیم کارافرینی را فرایند خلق چیزی نو و با ارزش به کمک راه اندازی یک کسب و کارازطریق اختصاص زمان و تلاش بسیارزیاد پذیرش ریسک های مالی روحی و اجتماعی به منظور رضایت شخصی استقلال و دریافت پاداشهای مالی تعریف کرده اند همچنانکه افراد دارای باورها ارزشها و رفتارهای مشخصی هستند که شخصیت انها را تعریف می کند سازمان ها نیز دارای مفروضات و باورهای اساسی مشترکی هستند که فرهنگ آنها را شکل میدهد که موجب همسویی نیروی انسانی سازمان اعم ازمدیران و کارکنان سطوح مختلف درجهت توسعه رفتارهای کارافرینانه می شود هیچ فرهنگی بصورت تمام و کمال موفق یا مخالف کارافرینی نیست بسیاری ازخرده فرهنگ ها که سیستم ارزشی را شکل میدهند درون چارچوب فرهنگی عمل می کنند دراین مقاله ازطریق مروری برموضوع کارافرینی فرهنگ سازمانی فرهنگ کارافرینی به بررسی ارتباط فرهنگ و کارافرینی و نقش فرهنگ کارافرینی پرداخته میشود.