سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین اسدی گرجی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران
سیدمحمود مصطفوی –
مجتبی ولی زاده –

چکیده:

دانش و مدیریت آن مقوله ای است که امروزه همه جا مورد بحث واقع شده و به تبع آن تغییر درعملکرد مدیریت سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است تمامی سازمان ها ازجمله شرکت های توزیع نیروی برق که وارد بازار شده اند به منظور بقا توسعه و انطباق با تغییرات محیط نیازمند اجرای اثربخش مدیریتدانش هستند اجرای یک نظام مدیریت دانش درسازمان یک حرکت جمعی و سازمانی است که همه افراد دررده های مختلف بایستی درگیر آن شوند آنچه که همه کارکنان سازمان را به صورت خودجوش و یکپارچه به سمت اهداف خاصی هدایت میکند فرهنگ سازمان یاست فرهنگ سازمان باید پشتیبان حرکت دانشی کارکنان باشد دراین مقاله پس ازمعرفی مفهوم مدیریت دانش و بهره وری براساس اطلاعات جمع آوری شده ازطریق پرسشنامه و مصاحبه عوامل موثربرمدیریت دانش درشرکت توزیع نیروی برق مازندران مشخص شد که مهمترین آنهاازفرهنگ سازمانی تعهدمدیریت ارشد نقش مدیریت منابع انسانی فناوری اطلاعات اموزش و الگوبرداری ازنمونه های موفق می باشند و درنهایت پیشنهاداتی درراستای استقرار و پیاده سازی مدیریتدانش مانند تدوین استراتژیهای دانش بنیان توسعه و گسترش شکه های داخلی و کتابخانهدیجیتالی مستندسازی تجربیات کارکنان بویژه بازنشستگان و منفصلین سازمان بکارگیری افراد متخصص و باتجربه و تشکیل تیمهای کاری ارایه گردید.