سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبداله وثوقی – دانشگاه هوایی شهید ستاری دانشکده مدیریت

چکیده:

اگرشما فرهنگ را هدایت نکنید فرهنگ شما را هدایت می کند و ممکن است حتی متوجه نشوید که چه برسرتان آمده است و هراقدامی بدون آگاهی ازنیروهای فرهنگی ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده و ناخواسته ای را داشته باشد فرهنگ سازمان عبارتست از الگوی منحصر بفرد از مفروضات ارزشها و هنجارهای مشترک که فعالیت های جامعه پذیری زبان سمبلها و عملیات سازمان ها را شکل میدهد مقصود از آن سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود یک سیستم که اعضای آن دارای استنباط مشترک از آن هستند از مجموعه ای از چارچوب های اصلی تشکیل شده است که سازمان به آنها ارج می نهد آموزش نیروی انسانی سازمان را همگام با پیشرفت های علم و تکنولوژی به حرکت درآورده و درارتقای کیفیت و کمیت کارهای آنان موثر واقع خواهد شد توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی درمسیر این تغییرات و تحولات تنها پلی است که می تواند ما را از دنیای سکون به دنیای پرتغییر و تحول رهنمون باشد.