سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی مشدئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
زهرا تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
امیر مشدئی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

با توجه به اینکه، ارزشها، هنجارها و اعتقادات موجود دریک سازمان، می توانند پشتیبان یا مانعی بر سرراه خلاقیت و نوآوری، بسته به چگونگی تاثیر گذاری آنها بر رفتار فردی و گروهی، باشند. مقاله حاضر ضمن بررسی رابطه ما بین خلاقیت، نوآوری و فرهنگ سازمانی به ارایه مدلی برگرفته از شاخص های فرهنگ سازمانی می پردازد ، که مبتنی بر تئوری سیستم های باز و با هدف ارائه رویکردی کلی در تشریح تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر نوآوری و خلاقیت سازمانی مورد تحلیل واقع شده است. همچنین شاخص های سازمانی مرتبط با فرهنگ سازمانی که بر خلاقیت و نوآوری تاثیر می گذارند نیزدرادامه مقاله مورد بررسی قرار می گیرند که از مهمترین آنها می توان به استراتژی،ساختار، مکانیسم حمایتی،رفتار سازمانی مشوق نوآوری و ارتباطات باز اشاره کرد.