مقاله فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرای IT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در رسالت مدیریت دولتی (مدیریت دولتی) از صفحه ۷۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرای IT
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ظرفیت جذب
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله دانش مدیریتی
مقاله مجاری های ارتباطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی زاده سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: دانش فرد کرم اله
جناب آقای / سرکار خانم: پارساضیابری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: ملاجعفری ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی نوع فرهنگ سازمانی موثر بر ظرفیت جذب و نقش ظرفیت جذب در موفقیت اجرایی IT است. فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزش ها و هنجارهای موجود در سازمان که رفتارهای کارکنان سازمان را شکل می دهد و ظرفیت جذب عبارت از توانایی سازمان در بدست آوردن اطلاعات و بهره برداری و استفاده از آن ها می باشد ظرفیت جذب بعد جدیدی از یادگیری و خلاقیت است؛ که در این پژوهش نوع فرهنگ سازمانی موثر بر ظرفیت جذب مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر حوزه های ستادی هفت سازمان خدماتی دولتی (اداره طرح های عمرانی خزانه داری کل، حوزه اداری و مالی بیمارستان شهید رجایی، حوزه ستادی تربیت بدنی استان تهران، حراست شرکت صنایع ملی پتروشیمی، حوزه ستادی شرکت متروی تهران، حوزه ستادی بنیاد سینمایی فارابی و حوزه ستادی سازمان انتقال خون) در شهر تهران می باشد. که جمع افراد شاغل در این سازمان ها (حجم جامعه آماری) مشتمل بر ۸۶۲ کارمند می باشد و از این جامعه آماری به روش نمونه گیری ساده ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی است که از طریق پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری گردیده است و برای سنجش آن ها از مدل های آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده در مرحله اول نشان می دهد که نوع فرهنگ سازمانی تاثیر عمده ایی بر ظرفیت جذب دارد و در مرحله دوم ظرفیت جذب تاثیری مثبت بر روی موفقیت اجرایی IT دارد. نتایج حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی قوی از طریق تاثیرگذاری بر ظرفیت جذب، امکان بکارگیری موفقیت آمیز فناوری اطلاعات را افزایش می دهد.