سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حسین حاجیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رضا تاج آبادی – پژوهشگر کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
امیر مرادی نژاد – پژوهشگر و مدرس مرکز آموزش عالی شهید بابایی اراک

چکیده:

پیامدهای مخرب فساد اداری و تضاد آن با منافع عمومی به شکلهای اتلاف منابع کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است براساس گزارش سازمانی جهانی شفافیت ایران از نظر مفاسد اداری بین ۱۳۳ کشور در رتبه ۷۹ قرار دارد فساد اداری از جمله پدیدههای سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با مشکل روبرو می کند درزمینه مبارزه با فساد اداری صاحبنظران سازمانی معتقد به رویکردهایی هستند که آن بیشتر برپیشگیری از بروز چنین پدیده ای می باشد تا اینکه بخواهد از طریق اعمال مجازات برکارکنان خاطی با چنین پدیده گسترده ای مبارزه کند رویکرد اساسی که این مقاله بر آن تاکید دارد این است که بهج ای اتکا بررویه هایی که مبتنی بر تنبیه بعد از ارتکاب فساد است ایجاد و راه ا ندازییک سیستم پیشگیری از فساد که هسته مرکزی آن فرهنگ سازی درجامعه و توسعه فرهنگ ایثار امری ضروری است.