سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امین پروری – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
محمد علی گودرزی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
جعفر محمودی – کارشناس ارشد مشاوره شغلی از دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

روح کارآفرینی قسمتی از یک ویژگی شخصیتی و جمعی است و بوسیله ارزشها و فرهنگ اجتماعی تعیین می شود. ویژگیهای منطقه ای مشخص مثل منابع سرمایه ای متنوع، فرهنگ پویا، شبکه های کارآفرینی، زیر ساخت های حمایتی بر کارآفرینی اثر می گذارند. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر فرهنگ بر کارآفرینی و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش توصیفی می باشد. یافته ها نشان میدهد افرادی که فرهنگ بازتری نسبت به کارآفرینی دارند، تمایل بیشتری نسبت به کارآفرینی دارند و ابعاد فرهنگی موثر بر کارآفرینی شامل فاصله طبقاتی، اجتناب از شک، فرد گرایی، مردانگی و انگیزه پیشرفت می باشد و همچنین معلوم شد که افراد کارآفرین دارای خود مختاری، خلاقیت، ریسک پذیری، بهره وری و پشتکار رقابتی می باشند. نتیجه می گیریم چنانچه بخواهیم کارآفرینی را گسترش دهیم، ابتدا باید فرهنگ کارآفرینی را نهادینه کنیم تا زمینه لازم را در جهت رشد کارآفرینی و به تبع آن توسعه منطقه ای ایجاد کرد.