مقاله فرهنگ، برنامه درسی و سبک های تدریس و یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: فرهنگ، برنامه درسی و سبک های تدریس و یادگیری
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله سبک یادگیری
مقاله یادگیری
مقاله برنامه درسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آیتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خوش دامن صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقوله فرهنگ و ارتباط آن با یادگیری، زمان زیادی نیست که به حوزه تعلیم و تربیت وارد شده است. تحقیقات نشان می دهد الگوهای فرهنگی مختلف، فرایند تدریس و رفتار فراگیران را تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه با سبک های تدریس و یادگیری متفاوت مواجهیم. با توجه به مطالعات انجام شده، می توان تفاوت هایی را در سبک های یادگیری فراگیران با فرهنگ های مختلف مشاهده کرد. مقاله حاضر، به مرور پژوهش های انجام شده در رابطه بین فرهنگ و سبک های تدریس و یادگیری می پردازد. روش مورد مطالعه، توصیفی- تحلیلی بوده و با مرور مبانی نظری و تحقیقات میدانی، رابطه بین فرهنگ و سبک های یادگیری استخراج و در نهایت یافته های آن برای برنامه های درسی استنتاج گردید.