سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

گلرخ فریور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

این مقاله در صدد آن است تا فرم های شهری و مفاهیم طراحی پایدار را تعریف نماید.همچنین این مقاله این پرسش اصلی را هدف قرار می دهد که آیا فرم های شهری مشخص اند که بیشتر نسبت به دیگر فرم ها پایدار باشند.یک تحلیل موضوعی در اینجا به کار رفته است تا بدنه توسعه پایدار و تاریخچه برنامه ریزی محیطی را در بر بگیرد. این تحلیل هفت مفهوم طراحی در رابطه با فرم های شهری پایدار را تعریف میکند که شامل : تراکم ،حمل و نقل پایدار،غلظت ، کاربریهای چند منظوره ،تنوع،طراحی خورشیدی و فضای سبز می شود.علاوه بر این ،چهار نوع فرم شهری پایدار را تعریف می کند که عبارتند از :توسعه پسا سنتی ،محدود سازی شهری ،شهر متراکم و شهر اکولوژیکی.در نهایت این مقاله یک ماتریکس از فرم های شهری پایدار را عرضه می کند تا به برنامه ریزان شهری در ارزیابی و استفاده از فرم های متنوع شهری به سمت پایداری کمک کند.