مقاله فرمول بندی تحلیلی فاکتورهای درمانی در درمان بیماران سرطانی با پرتوهای الکترونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۸۰ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: فرمول بندی تحلیلی فاکتورهای درمانی در درمان بیماران سرطانی با پرتوهای الکترونی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باریکه های الکترونی
مقاله درصد دوز عمقی
مقاله برد عملی
مقاله محتمل ترین انرژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی بیرگانی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: طبری جویباری راحله
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آروندی شعله
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: باریکه های الکترونی به طور وسیعی جهت درمان سرطان های سطحی به کار می روند. منحنی درصد دوز عمقی(Percentage depth dose) (PDD) در درمان با الکترون در انرژی های بالا بر خلاف فوتون، دارای یک نقطه ماکزیمم مشخص نیست و یک محدوده عمقی را شامل می شود. هدف از این پژوهش به دست آوردن PDD با کمک یک رابطه تحلیلی بود تا بتوان با این رابطه وسعت ناحیه درمان و سایر فاکتورهای درمانی مانند عمق ماکزیمم دوز (Cdepth of maximum dose)، محتمل ترین انرژی (Cprodable Energy)، برد عملی (Practical Range)، عمق دوز ۵۰ درصد (R50) را نیز محاسبه کرد.
مواد و روش ها: اندازه گیری های PDD در بخش رادیوتراپی بیمارستان گلستان اهواز با دستگاه شتاب دهنده زیمنس پرایمس پلاس با استفاده از دوزیمتر اتاقک یونیزاسیون CC13 و با کمک فانتوم آب برای انرژی های ۶، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸ و ۲۱ میلیون الکترون ولت و میدان های متفاوت در عمق های مختلف انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار MATLAB نسخه ۷٫۸ تحلیل شدند.
یافته ها: تابعی که بهترین برازش با داده ها را داشت انتخاب و با استفاده از این تابع dmax، Rp و R50 برای هر میدان و انرژی محاسبه شده و وابستگی آن ها به اندازه میدان و انرژی به دست آمد.
استنتاج: ضرایب مربوطه نشان دادند که تابع چهار گوسی برازش خوبی با داده ها دارد (r2=0.99). افت سریع دوز بعد از یک ناحیه تقریبا یکنواخت مشاهده شد. منحنی دارای یک دنباله بود که علت آن آلودگی فوتونی است. نقاط R50 و Rp به دست آمده برای انرژی ها و میدان های مختلف با استفاده از تابع تحلیلی نشان داد که R50 به اندازه میدان و انرژی وابسته است اما Rp فقط به انرژی بستگی داشته و به تغییر میدان وابسته نیست.