سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد تیموری – پژوهشکده پالایش نفت
معصومه قلبی آهنگری – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

یکی ازانواع پوششهای محافظ موقت محافظهای نوع روغنی هستند که اجزا اصلی آنها بازدارنده خوردگی و لایه ممانعت کننده می باشد درتحقیق حاضر ازنمکهای سولفونه نفتی به عنوان ماده بازدارنده خوردگی و ازروغن پایه های معمول درکشور به عنوان لایهممانعت کننده استفاده شد نمکهای سولفونه نفتی از واکنش اسید سولفوریک دود کننده با یک ماده نفتی و خنثی سازی آنها بوسیله ئیدروکسیدهای سدیم و کلسیم درمقیاس آزمایشگاهی تهیه شده اند پوششهای فرموله شده طبق روش ASTM D-2247 درکابین رطوبت قرارگرفتند نتایج ارزیابی اثرات بازدارندگی خوردگی این پوشش ها درمحدوده غلظتی ۲ الی ۱۰۰ درصد وزنی از ماده بازدارنده درمقایسه با دو نوع پوشش محافظ موقت پایه روغنی خارجی مورد قبول مصرف کننده ها بیانگر کیفیت مناسب نمونه های فرموله شده داخلی می باشد.