سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر نسیمی سرای – کارشناس ارشد گروه مهندسی شیمی دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه
محمدعلی دهنوی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه جا

چکیده:

مواد منفجره پلاستیکی ۱ یاPBXها از جدیدترین مواد منفجره هستند که بعل ت داشتن خواص مکانیکی وفیزیکی مطلوب نسبت به مواد منفجره متداول، اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از مشخصات بسیار بارزمنفجره مواد منفجره پلاستیکی، قرار گرفتن جزء منفجره در داخل رزین پلیمری است که موجب ایمنی بسیار بالای آن در مواقع حمل و نقل، انباردار ی و زمان بکارگ یری شده است. در این مقاله یک ماد ه منفجره پلاستیکیPBXبا فرایند ناپیوستهCast-Cure و طی سه مرحله اختلاط، قالب گیری و پخت در مقیاس تحقیقاتی تولید شده است. در مرحله اختلاط ماده منفجره، سوخت فلزی و سیستم بایندر پلیمری در یک میکسر سیارهای دو تایی ۲ باهم مخلوط میشوند و عمل اختلاط تا اطمینان از همگن شدن مخلوط ادامه پیدا میکند. بعد از تشکیل ماده خمیری شکل در مرحله اختلاط و افزودن عامل پخت، مخلوط حاصل قالب گیریشده و تحت شرایط کنترل شدهای پخت میشود. محصول نهایی ماده منفجره پلاستیکی تهیه شده در مقیاس تحقیقاتی، در معرض آزمونهای خواص فیزیکی و مکانیکی قرار گرفت