سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – دانشیاردانشگاه رازی
علی اکبر میران بیگی – استادیار شیمی تجزیه ، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده توسعه فناوریهای پا
علی اصغر پاسبان – مربی مهندسی شیمی ، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده توسعه فناوریهای پالا
وحید فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهند

چکیده:

در این پژوهش تاثیر اسکونجرهای شیمیایی در کاهش و به حداقل رساندن مقدار H2S در نفت خام مورد مطالعه قرار گرفته است . جهت ارتقای کیفیت و افزایش ارزش افزوده نفت های خام تولیدی و صادراتی چند نمونه اسکونجر سنتزی فرموله شدهو اثر آنها بروی کاهش H2S چهار نمونه نفت خام ایران نیز آزمایش گردید. طراحی آزمایش ها و بررسی نتایج با استفاده از نرم افزار minitab 15 انجام گردیده است. بدین منظور اثر پارامترهای غلظت اسکونجر، دما و زمان تماس آن با نفت خام برویکاهش H2S مطالعه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اسکونجرهای شیمیایی سنتزی، کارآیی بهتری نسبت به نمونه هایتجاری داشته به نحوی که، در شرایط بهینه، با غلظت ppm 1111 ، در دمای ۲۱ درجه سانتی گراد و در مدت زمان ۱۲ دقیقه H2S نفت خام از ppm 021 به کمتر از ppm 12 کاهش می یابد