مقاله فرم، معنا، زیبایی در هنرهای کاربردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: فرم، معنا، زیبایی در هنرهای کاربردی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر بصری
مقاله فرم
مقاله طرح
مقاله معنا
مقاله زیبایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طیبی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: فردپور سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراح همواره در جستجوی کشف راهی است تا طرحی بیافریند که قادر به برقراری ارتباط با نظاره گر بوده و برای او دلنشین باشد تا از این راه بتواند پیام های بصری و مفهومی خود را به او انتقال دهد. از جمله عناصری که در برگیرنده مفاهیم حسی و بصری به صورت تواما می باشد و اهداف ارتباطی را نیز فراهم می نماید فرمی است که ویژگی های معنایی را در برگیرد. در شناسایی روابط مفهوم و فرم، همه جزئیات را در یک قالب کلی می توان گنجاند، که فرم معنادار نام دارد. کیفیت تمامی ابژه هایی که حس زیبایی شناسی ما را بر می انگیزد در فرم معنادار نهفته است. اگر فرم معنادار را ترکیبی از چینش عناصر بصری و انعکاس حسی حاصل از مشاهده طرح بدانیم و آن را در قالب طراحی معنادار استفاده کنیم، به صورت کاربردی آن را می توان به شیوه ای آگاهانه همراه با روابط و نسبت ها، در قالبی نو پایه ریزی کرده و بدین ترتیب حس زیبایی شناختی را همراه با رضایت فراهم آورد. ترکیب این دو حس باعث برانگیختگی معنایی شده و مخاطب بر زوایای ناشناخته آن نیز اشراف یافته، به حس طراح در هنگام خلق اثر آگاهی می یابد و حتی مخاطب به معنایی پنهان در بطن اثر دست می یابد و اوج تاثیرگذاری هنر از سوی هنرمند به مخاطب پدیدار می گردد.