سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آزاده زینلی – دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

چکیده:

در طی چهار دهه گذشته جهانگردی و گردشگری یکی از عوامل اصضلی توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیاری از مناطق بوده و بر اساس تحقیقاتWTO در طی دو دهه آینده صنعت گردشگری به سرعت به رشد خود ادامه داده و به بزرگترین صنعت جهان تبدیل می شود. هر چند امروزه بعد از صنعت خودروسازی و نفت جایگاه سوم جهان را داراست. سازمان جهانگردی صورت می گیرئ که این مقدار در سال ۲۰۱۰ بیش از یک میلیون پرواز بین المللی با اهداف جهانگردی صورت می گیرد که این مقدار در سال ۲۰۲۰ به ۱/۶میلیون خواهد رسید. رشد صنعت گردشگری تا سال ۲۰۱۰ بین ۳/۴ تا ۶/۷ درصد خواهد بود که در این میان اکوتوریسم بالاترین درصد رشد را دارا خواهد بود. در سال ۲۰۰۳ در جهان ۷۰۰ میلیون نفر به گردشگری پرداخته اند و در آمد آن حدود ۵۱۴ میلیارد دلار در ایران این عدد حدود۱/۳ میلیون نفر با درآمد ارزی معادل ۹۶۷ میلیون دلار بوده است. رشد گردشگری در سال های آینده طبق پیش بینی های سازمان جهانی گردشگری۱/۴ درصد پیش بینی می شود. در ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۲۵۰ میلیارد دلار را می توان کسب کرد.