مقاله فرصت ها و معضلات توسعه صنعت گردشگری شهر مراغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقتصاد و مدیریت شهری از صفحه ۸۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: فرصت ها و معضلات توسعه صنعت گردشگری شهر مراغه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت گردشگری
مقاله توسعه پایدار
مقاله مدل SWOT
مقاله شهر مراغه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشکینی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان زاده اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نوپا، تاثیرات فراوانی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان دارد. در این راستا، سکونت گاه های شهری به عنوان مراکز مهم اقتصادی، فرهنگی، خدماتی و غیره، از اهمیت بالایی در فعالیت های گردشگری برخوردارند. برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار گردشگری با توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی آن، نگرش و تحلیل سیستمی و همه جانبه، ضروری و اجتناب ناپذیر است. شهر مراغه به علت توانمندی های محیطی و تاریخی- فرهنگی، دارای قابلیت گردشگری بالایی است که با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های گردشگری آن، می توان زمینه را برای دستیابی به توسعه و پایداری گردشگری، فراهم آورد. هدف اصلی از نگارش این مقاله، تدوین راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهر مراغه در راستای توسعه پایدار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات، بر اساس منابع کتابخانه ای، اسنادی و مطالعات میدانی است. در تحلیل مطالب نیز بر اساس مبانی نظری و مطالعات میدانی، به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شیوه SWOT با ارائه استراتژی، پرداخته شده است. یافته های این تحقیق، بیانگر آن است که شهر مراغه پتانسیل های بالای گردشگری به خصوص در زمینه تاریخی- فرهنگی را دارا می باشد و با استراتژی های ارائه شده به منظور توسعه گردشگری که نیاز به برنامه ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها دارد، می توان صنعت گردشگری را در این شهر توسعه داد.