سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه محمدزاده لاریجانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
زهرا رنجبرنجف آبادی – کارشناس ارشد باستان شناسی

چکیده:

ایران براساس آمارسازمان جهانی جهانگردی دارای رتبه پنجم جاذبههای طبیعی درجهان است ولی ازنظر جذب درآمد گردشگری دررتبه ۹۶ جهان قرار دارد یکی از راهبردهایی که دراغلب کشورهای جهان مورد توجه قرارگرفته است توسعه و گسترش اکوتوریسم درمناطق بیابانی میب اشد امروزه کویرگردی و بیابان گردی از جمله زمینه های بسیارپرجاذبه برای طبیعت گردان جهان به شمار می آید و سرزمین ایران که پهنهوسیعی از آن را کویرهای لوت و نمک دربرگرفته اند موقعیتی کم نظیر را از این نظر دارد هدف مقاله حاضر مطالعه قابلیت های گسترش اکوتوریسم درمناطق بیابانی وکویری ایران و شناسایی فرصت ها ومحدودیت های آن با اشاره به برخی ازکشورهای موفق درزمینه توسعه اکوتوریسم درمناطق بیابانی است مطالعات صورتگرفته نشان یمدهد وجود بیابان ها و کویرهای وسیع درمناطق مرکزی کشورا مکان بالقوه ای برای توسعه اکوتوریسم را فراهم کردها ست ازجمله پتانسیلهای موردتوجه درمناطق کویری و بیابانی ایران می توان به تپه های شنی یزد کلوت های دشت لوت کویر مرنجاب دشت شهداد و تخت عروس اشاره کرد