سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ریحانه عالم – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهرا

چکیده:

اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی این کشور مشخص شده است. براساس قانون اساسی، کشورهای همسایه، مسلمان، جهان سوم و کشورهایی که به نوعی یکی از نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و یا نظامی ایران را برطرف سازند، به ترتیب از اولویت برای برقراری رابطه برخوردارند. بنابراین بیشتر کشورهای آفریقایی جزو این اولویت ها محسوب می شوند. اما علیرغم اهتمام بیشتر دستگاه دیپلماسی در زمینه رابطه با آفریقا در سال های اخیر، سطح رابطه ایران با کشورهای این قاره در حد و اندازه های مطلوب که با ظرفیت های دو طرف همخوانی داشته باشد، نیست.کشور سودان با وجود داشتن جایگاهی مهم و استراتژیک در منطقه شاخ آفریقا و جهان اسلام، سال هاست که به علل مختلف دچار بحران های داخلی از جمله بحران جنوب سودان و بحران دارفور است. مسئله ای که ظرفیت های بالای این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است، با این فرض که مناقشات داخلی کشورها، محدود به مرزهای این کشورها نمی ماند و در روابط با دیگر کشورها اثرگذار است، به شناخت فرصت ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران با کشور سودان در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهند گسترش منطقی و حساب شده روابط اقتصادی همراه با عمل به تعهدات از طرف ایران می تواند به ایجاد اعتماد و بستر سازی برای گسترش روابط در ابعاد دیگر کمک کند. در مورد روابط فرهنگی نیز باید با دقت و حوصله بیشتری وارد عمل شد