سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هومن ثبوتی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه معماری، زنجان، ایرا
علیرضا جزءپیری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
پری علوی – فارغ التحصیل کارشناسی معماری ، دانشگاه زنجان، آتلیه معماری شمسه

چکیده:

امروز میراث طبیعی کشورها بطور فزاینده ای و از ابعاد مختلف مورد توجه عموم جهانیان و بویژه جوامع بهره مند از آن قرار گرفته است. صحراها، بیابان ها و زیست بوم های بیابانی بخش عظیمی از میراث طبیعی کشورمان را تشکیل می دهند. مناطق بیابانی ایران. از کویرهای نمک بیابان های مرکزی گرفته تا شهر افسانه ای کالوت های لوت و تپه های شنی اطراف هر یک از شهرها و روستاهای مناطق که سرشار از جاذبه هایتوریستی و گردشگری هستند. با عنایت به اینکه چشم انداز زیست بوم کشور ما در بستر کنونی، چندان خوشایند نیست؛ اگر دیر بجنبیم، در آینده از ارزش های زیستی کشورمان چیزی برجای نخواهد ماند. چراکه متاسفانه پدیده بیابان زایی بدلیلتعدد،گستردگی و پیچیدگی عوامل محیطی و انسانی موجود، در ایران نیز – همچون سایر جوامع بین المللی – واجد پیامدهای وسیع اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی ویژگی های مناطق بیابانی به معرفی فرصت ها و تهدیدهای این زیست بوم ها پرداخته و در نهایت راهکارهایی جهت بهره برداری هر چه بیشتر از فرصت های موجود ارائه گردد. بدون شک با برنامه ریزی و مدیریت درست می توان درآمد قابل توجهی برای عمران و آبادانی مردم مناطق بیابانی کسب کرد که خود راهی در جهت مهار بیابان زایی محسوب می شود.