سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی فرهمند – معاون مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مدیریت امور اب کشاورزی

چکیده:

مدیریت و بهبود اب ، خاک و منابع طبیعی تجدید شونده زیستی یا به اختصاص منابع طبیعی بسیار پیچیده است و از گذشته رویکردهای مختلفی برای مدیریت این منابع انتخاب و اتخاذ شده است رویکردهای اخیر که عمدتا به همکاری مردم و بهره برداران این منابع تکیه می کند ذاتا در درون خود همکاری و دخالت کارشناساان را به همراه ندارد. باید پذیرفت که پروتکلها و قوانین یا سیاستهای متخذه در ارتباط با منابع طبیعی سخت گیرانه و پیچیده است و درزمینه های مختلف منابع طبیعی امکان ارایه مشاروه های فنی لازم به مردم و بهره برداران را فراهم نمی کند. دراین مقاله تلاشی است برای جستجوی گزینه ای که بتوانددر فر ایندهای مختلف برنامه ریزی و اجرا ایده لازم را به سیاستگذاران منتقل کند