سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه مکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران غرب
امیرهوشنگ تاجفر – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمد قیصری – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

اینترنتی ازاشیا یک پارادایم جدید است و انقلابی در محاسبات بوجود آورده است. منظور این است که تمام اشیاء اطراف ما متصل به شبکه هستند ، مشروط بر اینکه در هر زمان، هر جا دسترسی به اطلاعات داشته باشیم . این مفهوم در این زمینه به لطف پیشرفت در فناوری نانو که اجازه به ایجاد توانایی وسایل دراتصال به اینترنت کارآمد می دهد ، بدست آمده است. امروزه تعداد زیادی از دستگاه ها متصل به وب هستند . در این مقاله ما در زمینه یادگیری ، که در آن اینترنتی از اشیا می تواند مورد استفاده برای ایجاد فضاهای یادگیری کارآمدتر قرار گیرد ، تمرکز می کنیم . به این منظور، یک سیستم که اجازه می دهد تعامل دانش آموزان با اشیاء فیزیکی مجازی اطرافشون که مرتبط با موضوع یادگیری هستند را بررسی می کنیم . انجام اعتبار سنجی تجربی بررسی ما ، حاصل شواهدی است که این مدل نتایج یادگیری دانش جویان را بهبود می بخشد و دانش جویانی که دسترسی به اینترنتی از اشیا داشتند نتایج بهتری بدست آوردند.