سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه اکوتوریسم یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در نقاط مختلف جهان به شمار می رود. و به دلیل گرایش بخش قابل توجهی از جمعیت گردشگران بین المللی و نیز ارتقاء سطح درک ارزش های زیست محیطی و افزایش حفاظت از منابع طبیعی در سطح جهان ارزش اکوتوریسم روز به روز در حال افزایش است . در این میان مناطق روستایی شهرستان نقده به دلیل موقعیت جغرافیایی آن دارای پتانسیل های فراوان اکوتوریسم است که تا کنون به دلایل متعدد ، استفاده بهینه و پایدار از این فرصت ها نشده است و توسعه اکوتوریسم شهرستان با مشکلات و موانع گوناگونی در جذب طبیعت گردان مواجه بوده که مانع گسترش این صنعت گردیده است. هدف این پژوهش بررسی فرصتها و تهدیدهای توسعه اکوتوریسم شهرستان نقده و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه آن می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و جهت تجزیه تحلیل داده ها و تعیین استراتژی های توسعه اکوتوریسم شهرستان نقده از مدل SWOT استفاده شده است و به ارائه استراتژی راهبرد در جهت توسعه اکوتوریسم و شناسایی فرصت ها و تهدیدها در منطقه مورد مطالعه پرداخته است.