سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نصرتی ارشاد – دانشجوی رشته کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد واحد بین المللی جلفا

چکیده:

فرشتگان موجوداتى نورانى و مجرد هستند که شأنشان افاضه خیر است و انسان را به سوى سعادت فرامى خوانند. از نظر ملاصدرا ملائکه داراى اصناف گوناگونى هستند و هر دسته از آنان موظف به انجام وظیفه اى مى باشند که از سوى خداوند به آنان محول گشته است .در این میان، دسته اى از ملائکه، عهده دار ابلاغ پیام از عالم بالا به عالم مادى هستند. بحث از این دسته از ملائکه که واسطه میان عالم ملکوت و عالم مادى مى باشندو همچنین نمود آنها در زمین، موضوع مورد نظر ما در این مقاله می باشد. هنر اسلامی سرچشمه ی آخرین کتاب آسمانی و اولین پایگاه مسلمانان است و تمامی کسانی که هنر اسلامی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند، بی شک به این نتیجه رسیده اند که منبع اصلی هنرهای دینی در تمام سرزمین های مسلمان نشین،قرآن و وحی الهی است . حتی می توان گفت که تمامی رشته های هنری و به ویژه معماری در کشورهای اسلامی، به شکلی ریشه در مقدسات و الهامات دینی دارند . به همین منظور، محوریت بحث در مقاله پیش رو، فرضیه بتهای ذهنی، چهار مسیر کربن در عالم ایرانی اسلامی، عالم مثال یا اقلیم هشتم (عالم وجود فرشته) ، فرشته باوری و برد آن در ادیان توحیدی، فلسفه نبوی و فرشته باوری، اثبات فرشتگان از دیدگاه اسلامی، اقسام و انواع فرشتگان از دیدگاه ملاصدرا، ادراک وجود فرشته در زمین، نمود فرشته در هنر ایران است.