سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

ارش امینی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام خراسان

چکیده:

معادن خصوصا معادن روباز و در حال بهره برداری در صورت کنترل و قانون مندی کافی زیانهای جبران ناپذیری را به قسمتهای مختلف حوزه ابخیز وارد می سازند به هم خوردن نظم اراضی land disturbed توسط استخراج بی رویه و بی قاعده از معادن در کشور ما باعث تخریب وسیع فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی ابخیزها گردیده که پیامدهای انی و اتی فراوانی را در پس داشته است در مقایسه ای که بین رابطه بهره برداری از زمین و نرخ فرسایش بعمل امده مشخص شد اگر میزان فرسایش را در مراتع ۱ در نظر بگیریم نرخ فرسایش در معادن غیرفعال و متروکه ۱۰ و در معادن فعال ۲۰۰ برابر فرسایش در مراتع خواهد بود. بالا رفتن نرخ فرسایش و به تبع آن نابودی مراتع و اراضی کشاورزی زیانهای ناشی از سیلاب، حرکات توده ای مواد پرشدن مخازن سدها وهمچنین الودگی های اب و خاک جلوه هایی از معدن کاری نامناسب در عرصه های منابع طبیعی می باشد.