سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرمان قلی اف – انستیتو ژنتیک اکادمی علوم جمهوری اذربایجان

چکیده:

در جمهوری اذربایجان باغات چای د رمنطقه نیم گرمسیری و بطور کلی در شیب ها احداث گردیده است وضع پیچیده منطقه وجود بارانهای موسمی و فرین تضعیف پوشش گیاهی باعث بروز فرسایش درمنطقه گردیده است فرسایش خاک در باغات چای رادر جمهوری گرجستان ایالت کراسنوردار و جمهوری اذربایجان مشاهده می نماییم فرسایش درتمام مدت سال بخصوص در فصل بهار و پاییز مشاهده می گردد در این دو فصل شدت آن بیشتر می باشد زیرا در این موقع سال بعضا درمدت ۲۴ ساعت بیش از ۲۰۰ میلی متر باران می اید که سطح خاک را شسته و باعث لغزش آن در شیب می گردد. تحقیقات گذشته نشان داد از باغاتی که در شیب ۱۵ درجه احداث گردیده در نتیجه فرسایش سالانه ۷۵-۸۰ تن خاک حاصلخیز شسته می شود در ترکیب خاکهای شسته شده ۱۵۰ کیلوگرم ازت ۱۰۰ کیلوگرم فسفر موجودمی باشد جلوگیری از فرسایش خاک در شیبهایی که زیرباغات چای هستند با تحقق بخشیدن به تدابیر کمپلکس هیدروتکنیکی اگروتکنیکی احداث خطوط جنگلی و غیره ممکن می باشد.