سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام مبارک حسن – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
هاجر دشت بزرگی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

بیابان زایی و مسئله فرسایش بادی ابعاد جهانی داشته و در واقع مرتبط به یک منطقه خاص نمی شود. با وجودی که وسعت اراضی متأثر از فرسایش بادی در دنیا نصف اراضی تحت تأثیر فرسایش آبی بوده ولی با وجود توجه به فرسایش بادی مناطق خشک و نیمه خشک دنیا به لحاظ اهمیت آن و اثرگذاری که بر محیط زیست انسانی دارد اجتناب ناپذیر می باشد. فرسایش بادی در منلطق خشک و نیمه خشک فرآیند مهمی است که باعث تخریب اراضی و ایجاد طوفان های گرد و غبار می گردد. در اثر فرسایش خاک و افزایش سرعت باد همراه با تلاطم هوا در سطح خاک به بالا آمدن ذرات خاک و حرکت آن ها به سمت بالا می انجامد و باعث ایجاد گرد و غبار می شود. در طی سال های اخیر طوفان های گرد و غبار در خاورمیانه و به ویژه در صحاری عربستان و عراق اثرات زیان بار زیادی را برای کشورمان به همراه داشته است. یکی از نواحی که تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته است استان خوزستان در جنوب غرب ایران است. همچنین گرد و غبار یکی از پدیده های جوی است که آثار و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی برجای می گذارد و به ویژه سلامت افراد را به خطر می اندازد و باعث کاهش دید افقی می شوند. در این مطالعه بااستفاده از داده های دید افقی برگرفته از اداره هواشناسی استان خوزستان دو مورد سامانه گرد و غبار رخ داده در ماههای فوریه و مارس ۲۰۱۰ با دید افقی کمتر از۱۰۰۰ متر انتخاب شده و سپس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از بررسی ها نشان می دهد که با استقرار زبانه کم فشار، تندی باد ده متری به بیش از ۶ تا ۸ متر بر ثانیه افزایش یافته و باعث می شود که ذرات گردوغبار از سطح زمین به لایه های بالاتر انتقال یابد. در روزی که در استان خوزستان گردوغبار رخ داده و دید افقی به کمتر از ۱۰۰۰ متر کاهش می یابد، زبانه پرفشار بخش های جنوب غرب ایران را در بر می گیرد که تندی باد ۱۰ متری به ۲ متر بر ثانیه کاهش می یابد و گردوغبار فرونشینی می نماید.