سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حسین دهقان – کارشناس ارشد دفتر اموربیابان
عبدالحمید محمدی – کارشناس ارشد دفتر اموربیابان

چکیده:

در طی چهاردهه گذشته فعالیتها و اقدامات وسیعی در زمینه مقابله با بیابانزایی و کنترل فرسایش بادی و جلوگیری از حرکت ماسه های روان انجام شده است که بعنوان یکی از مهمترین مصادیق مقابله با بیابانزایی شناخته شده است لیکن علیرغم اقدامات انجام شده، بعلت تشدید عوامل انسانی و طبیعی بیابانزایی و نگرش بخشی به این مقوله، متاسفانه بخش وسیعی از عرصه های کشور تحت سیطره فرسایش بادی و آبی و مظاهر تخریب سرزمین و خسارات ناشی از آن میباشد