مقاله فرسایش سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۱۲۸ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: فرسایش سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در شهر تهران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسایش سرمایه اجتماعی
مقاله قانونگریزی ذهنی
مقاله قانونگریزی عینی
مقاله فردگرایی افراطی
مقاله عدم اعتماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزجاییان علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: علی بابایی یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود نظم در روابط اجتماعی اساس زندگی جمعی است اخلال در روابط اجتماعی می تواند موجب بی نظمی اجتماعی گردد. رویکرد نظری تحقیق حاضر این است که فرسایش سرمایه اجتماعی که به نوعی ضعف پیوندهای عینی و ذهنی برون گروهی در جامعه است می تواند موجب بی هنجاری یا قانونگریزی در جامعه گردد. در این تحقیق از نظریه پاتنام و فوکویاما برای تحلیل فرسایش سرمایه اجتماعی استفاده گردید. روش تحقیق پیمایش بوده و جامعه آماری تحقیق افراد بالای ۲۴ سال شهر تهران می باشند. که از میان آن ها ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری چند سطحی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته می باشد. برای بررسی قانونگریزی،آن را به دو بعد ذهنی (جهت گیری) و عینی (رفتار) تقسیم کرده و به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل در هر دو بعد پرداختیم. در بررسی متغیرهای زمینه ای بین جنسیت، وضعیت تاهل، نوع شغل، سن، تحصیلات و وضعیت اقتصادی با هر دو بعد قانونگریزی رابطه معنی داری دیده شده است. متغیرهای اصلی تحقیق به همراه تاثیر کلشان بر متغیر وابسته عبارتند از: پنداشت از فردگرایی در جامعه (۰٫۱۷)، فردگرایی افراطی (۰٫۳۲)، عدم اعتماد عام (۰٫۰۹)، عدم اعتماد مدنی (۰٫۱۵)، روابط رسمی ضعیف (۰٫۰۳) و روابط غیر رسمی (۰٫۲۴). این متغیرهای به همراه قانونگریزی ذهنی (۰٫۲۴) ۲۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته اصلی تحقیق (قانونگریزی عینی) را تبیین کرده اند. این در حالی است که تاثیر این متغیرها (به جز روابط غیررسمی) بر قانونگریزی ذهنی ۰٫۴۰ می باشد. این نتایج نشان می دهد که فرسایش سرمایه اجتماعی بر جهتگیری قانونگریزانه تاثیر بیشتری نسبت به رفتار قانونگریزانه دارد.