مقاله فرا تحلیل روش و نتایج پژوهش های کیفیت زندگی شهری در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: فرا تحلیل روش و نتایج پژوهش های کیفیت زندگی شهری در ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی شهری
مقاله فراتحلیل
مقاله مقالات فارسی زبان
مقاله متغیرهای مرتبط
مقاله روش تحقیق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعا سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعا محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمیان غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش زندگی شهری، باعث تجمع هر چه بیشتر منابع و امکانات در شهرها شده است. دستیابی به آستانه های مطلوب کمی برای زندگی در شهر، به مرور توجه ساکنان و پژوهشگران را به کیفیت زندگی شهری جلب نموده است. تعدد و تنوع مقالات علمی منتشر شده در زمینه کیفیت زندگی شهری، یکی از نشانه های قابل اتکا برای نمایش گرایش محققان به این مفهوم است. این مقاله با رویکرد فراتحلیل به بررسی مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی و علمی فارسی زبان منتشر شده تا سال ۱۳۸۹ پرداخته است. فراتحلیل، ابزاری است برای تجمیع نتایج پژوهش های پراکنده و دستیابی به نگرشی جدید برای گسترش مرزهای دانایی. پراکندگی مطالعات نشان می دهد که استان های مرکزی، شمال شرقی و شرقی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته اند که این توجه، بیشتر به محل تولد محققان یا دانشگاه های محل تحصیل وابسته است. در این میان، سرمایه اجتماعی، درآمد بیشتر، شاغل بودن، روابط مثبت و معنی دار و جنسیت رابطه غیر معنی داری را با این کیفیت نشان دادند. باید تاکید کنیم که نگاه چند بعدی و استفاده از شاخص های ترکیبی، نقطه قوت و کم توجهی به ابعاد جامعه شناختی و عدم انعکاس روایی و پایایی، نقطه ضعف پژوهش های مطالعه شده است. ضمنا نیاز به طراحی مدل های بومی و منطبق با فرهنگ ایرانی برای هدایت پژوهش های آینده توصیه می گردد.