سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعلی مرتضوی مهرآبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و ضرورت توسعه مناطق شهری چگونگی مقابله با فجایع طبیعی یکی از نگرانیهای مهم جوامع شهری می باشد بررسی میزان اسیب ها و صدمات ناشی از فجایع و سوانح طبیعی در شهرها دربسیاری از موارد نشان داده است درصد بالایی از صدمات را علاوه بر بی توجهی و سهل انگاری در رعایت استانداردهای ایمنی سازه ها در فقدان برنامه ها و طرحهای شهری مناسب می بایست جستجو کرد با شناخت نحوه عمل و رفتار فجایع طبیعی در مناطق شهری و به کارگیری راهبردهای مناسب در زمینه برنامه های منطقه ای برنامه ریزی و طراحی شهری می توان مقدار ریسک آسیب را در مناطق شهری به کمترین میزان کاهش داد یکی از جنبه های موثر در جهت کاهش آسیب پذیری مناطق شهری در برابر فجایع طبیعی برنامه ریزی کاربری زمین به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری می باشد.