سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه دارابی – دانشگاه اراک
تقی میری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

چکیده:

پالتروژن از معدود فرایندهای قالبگیری پیوسته و خودکار درتولید قطعات کامپوزیتی می باشد این فرایند ازلحاظ اقتصادی برای تولید حجم انبوهی از محصولات طویل با سطح مقطع ثابت مقرون به صرفه می باشد سطح مقطع قطعات پالتروژنی میتواند بسیار ساده و یا بسیار پیچیده باشد با توجه بمحدود بودن تعدادفرایندهای پیوسته تولید قطعات کامپوزیتی پیوسته بودن فرایند پالتروژن موجب برتری خاص این فرایند برسایر فرایندهای ساخت محصولات کامپوزیتی شدها ست اسان بودن کنترل پارامترهای فرایند توان عملیاتی بالا استفاده ازتجهیزات نسبتا ساده و ارزان و نیز وابستگی کم به نیرویانسانی منجر به کاهش قابل توجه هزینه های تولید محصول دراین روش میشود ۲و۳ به علت خوردگی ایجاد شده توسط خاک و شرایط بداقلیمی دربسیاری از مناطق ایران محصولات پالتروژنی دربسیاری از صنایع از جمله نفت و گاز حمل و نقل الکتریسیته و ساختمان سازی م یتوانند به کارروند با این وجود به دلیل عدم آشنایی مصرف کنندگان این محصولات تاکنون جایگاه مناسبی درایران به دست نیاورده اند.