سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

یداله بیات – امیدیه٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد امیدیه
محمدعلی تکاسی – دانشکده نفت, دانشگاه صنعت نفت اهواز
کاظم لویمی – امیدیه٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد امیدیه

چکیده:

با توسعه صنایع و علوم مختلف و همچنین افزایش روز افزون حامل های انرژی، لزوم افزایش بازده فرایندی وکاهش مصرف انرژی در صنایع مختلف ضروری بنظر می رسد. روشهای جدا سازی در صنایع نفت موارد استفاده فراوان دارد.یکی از پرکاربردترین فرایند های صنعتی، فرایند جداسازی مواد مختلف ازیکدیگر می باشد. با انتخاب روش مناسب برای جداسازی می توان کاهش هزینه ها و همچنین افزایش کیفیت محصول را تضمین نمود. در این راستا،فرایند های غشایی با دارا بودن مزایایی مانند کاهش مصرف انرژی، انتقال جرم، راندمان بالا و سهولت کاربرد، از اهمیت بسزایی برخورد می باشند. با این دیدگاه، در این مقاله ابتدا به مطالعه کلی فرایندهای غشایی و خصوصیات و کاربردهای عمده آنها پرداخته شده است و در نهایت کارهای عملی که بر روی غشاء تبادل یونی ترکیبی سولفونیکی- کربوکسیلیکی۸۰۲۰F- انجام گرفته، و به ارائه پیشنهادی برای استفاده بهینه از پسابهای واحدهای نمک زدایی نفت خام و آماده سازی آب ونمک جدا شده از نفت خام برای تامین خوراک واحدهای کلرآلکالی پرداخته شده است. در این پروژه اثر تغیرات PH ، غلظت محلول کلرید سدیم، غلظت محلول هیدروکسید سدیم، دمای سل، جریان اعمالی و فاصله بین آند و کاتد بررسی شده است