سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صاحبه علی زاده اصل – دانشجوی ارشد مهندسی شیمی
محمدعلی صالحی – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

این مقاله روش نوینی برای تولید آب شیرین است که درسالهای اخیر توسعه یافته است درروش ارایه شده جریان هوا به وسیله انرژی خورشیدی گرم می شود و درمرحله بعد آب دریا به منظور مرطوبت کردن این هوای داغ به آن افزودن م یشود لازم به ذکر است که دمای هوا دراین فرایند از ۸۰درجه سانتیگراد تجاوز نمی کند استفاده از هوا به عنوان حامل انرژی و محدوده دمایی ۸۰-۵۰ درجه دراین فرایند امکان استفاده از پلیمرهای ارزان قیمت را فراهم مینماید ویژگی اصلی این روش بارگیری نسبتا خوب هوا با بخار آب تا رطوبت نسبی بین ۱۰تا۱۵ درصد وزنی می باشد درنتیجه حجم هوایی که در دستگاه جریان دارد کاهش می یابد.