سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاشار غنی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی جلفا، گروه هنر و معماری، جلفا، ایران
نسیم نجفقلی پور کلانتری – دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه هنر و معماری، تهران، ایران.

چکیده:

آنچه مسلم و بدیهی است این مهم است که انسان بیشترین ساعات عمر خود را در مسکن خود سپری می کند. مسکن و ساختمان از ابداعات و دست ساخته های بدیع و همیشگی انسان در هر فرهنگ و تمدن بوده و هنوز از تازگی، شگرفی، مطلوبیت و پیچیدگی در تمام ابعاد برخوردار است. اصیل ترین و زیبا ترین نمونه های معماری بومی، خانه ها هستند که در ارتباط با شرایط آب و هوایی محل، مصالح بوم آورد، شیوه های ساخت، سبک زندگی، سنت و فرهنگ هر منطقه شکل گرفته اند. در پژوهش و مقاله حاضر، اصول طراحی مسکن ایرانی اسلامی – از بعد اجتماعی شامل عدالت، زیباشناسی، راحتی، آسایش، هویت اجتماعی خانه های سنتی، دیدگاه مسلمانان در حفظ حریم خصوصی و سایر مسایل مشابه در شهرهای ایرانی – اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد . در این راستا پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی از نظر جامعه متخصصان و صاحب نظران ایرانی تحت بررسی قرار گرفته تا تجربه ها و حرف های آنان از یک سو و تجربه زندگی آن ها در مجتمع های مسکونی از سوی دیگر ثبت و تلفیق شود و با تجزیه و تحلیل نظریه های دریافت شده، عوامل مؤثر در اصول پایداری مجتمع های مسکونی استخراج گردد.