سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده مهرنگار شهروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
محمد پروا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز،گروه معماری،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

چکیده:

در راستای طراحی مجموعه ای در سطح بین المللی با عنوان موزه راه ابریشم این مسئله به وجود میآید که با توجه به ابعاد جهانی این موزه، طراحی بنا بر اساس چه ایده ای طراحی خواهد شد و فرایند طراحی آن چگونه خواهد بود. جاده ابریشم با توجه به پیشینه تاریخی خود و مسافتی که طی می کرده است،علاوه بر ابعاد اقتصادی ، از نظر فرهنگی نیز حائز اهمیت میباشد؛ چرا که افزون بر کالاهای بازرگانی، اندیشه ها و فرهنگ های ملت ها و قوم های گوناگون از طریق این راه به دیگر کشورها منتقل می شده است. از طرفی طراحی بنا باید به گونه ای باشد که معرف اتفاقات درونش و بیانگر ایده های طراح از طراحی آن بنا باشد.این پژوهس به دنبال پاسخ این سوال است که فرایند طراحی بنایی در ابعاد بین المللی چگونه است و ایده های طراحی چنین بنایی چه می باشد و قرایند طراحی آن چگونه انجام خواهد گرفت. در این مقاله روش بررسی فرایند طراحی بناهایی متاثر از فرهنگ کشورهای مختلف، با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی نمونه موردی متناسب با موضوع که انجام می گیرد. در این راست ا، نخست مروری بر جاده ابریشم و خصوصیات آن داشته و سپس از طریق بیان ایده ها و احکام طراحی، به بیان فرآیند طراحی موزه راه ابریشم متاثر از فرهنگ کشور های مسیر ابریشم پرداخته خواهد شد. در نهایت اصولی برای طراحی این مجموعه بیان خواهد گشت تا راهنمایی در جهت طراحی مجموعه هایی با العاد بین المللی و متاثر از فرهنگ های متفاوت باشد.