سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی ضمیری – کارشناسان پژوهش
پدرام رایگان –

چکیده:

ازچنددهه پیش خصوصی سازی به عنوان راهکاری اثربخش برای انجام اصلاحات اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم درکشورهای مختلف جهان آغاز شده وبه ویژه با تغییرات دربرخی کشورها گسترش چشمگیری یافته است دربرخی از کشورهای درحال توسعه به دلیل نفوذ وسیطره نگرش دولت و استیلای دیرینه دولت براقتصاد ساختار کلان و قابلیت های داخلی با شرایط مطلوب فاصله بسیارزیادی دارد بنابراین به دلیل نبود تعامل مناسب استراتژی با ساختارکلان داخلی فرایند خصوصی سازی با مشکلات چالشها و بحرانهای مدیریتی اقتصادی و اجتماعی از قبیل شورشهای اجتماعی و کارگری و نبود مدیران کارآمد و … مواجه می شود درچارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصادرقابتی شکل میگیرد و اقتصادی رقابتی به تغییر نقش دولت ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود اجرای قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهد شد. درکشورهای موفق اعمال نظارت عالمانه کارآمد و مستمر برتمامی مراحل خصوصی سازی ازجمله گامهای اساسی است که متولیان امر هیچگاه از آن غافل نشده اند