سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عالیا خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی
پیمان اریایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایتاله املی
سیده روهینا وشتانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی

چکیده:

فرایند خشک کردن اسمزی بعنوان ابگیری جزئی از میوه ها و سبزی ها از طریق فرایند اسمز توصیف می شود که بطور گسترده ای برای تولید مواد غذایی با رطوبت متوسط بکار می رود که انجام این فرایند مستلزم این است که اسلایس های میوه به شکل غوطه وری برای یک دوره زمانی معین در یک محلول هایپرتونیک قرار گیرد محلولهای هایپرتونیک دارای فشار اسمزی بیشتر و فعالیت ابی کمتری نسبت به مواد غذایی هستند که در حین فرایند دو جریان بطور همزمان وجود دارد که شامل خروج آب از ماده غذایی به سمت محلول و ورود ماده جامد از محلول به داخل ماده غذایی می باشد در طی فرایند تلاش بر این است که کمترین میزا ن مواد جامد واردماده غذایی و بیشترین میزان آب از ماده غذایی خارج شود همچنین این فرایند بعنوان یک فرایند مجزا و یا بطور موفقیت امیزی در ترکیب با فرایندهای دیگر مثل روشهای مختلف خشک کردن با هوای داغ انجماد خشک کردن میکروویو و … بکار می رود.