سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهره واحد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
ژاله ایزدی –
مهدی ایزدی –

چکیده:

از آنجایی که خرما یکی از محصولات کشاورزی مهم درایران است تولید فراورده های جانبی از خرماهای کم کیفیت تر نظیر قندمایع به اقتصاد کشور کمک خواهد نمود با توجه به مضراتی که شکر برای سلامتی دارد درخیلی از صنایع می توان از قند مایع به ج ای این مایع استفاده نمود دراین مقاله روش تولید قند مایع از سه نوع خرمای ایرانی با نامهای عباس آباد زاهدی و سایر آبادان شرح داده شده و درنهایت خواص قند مایع تولیدی با شکر مقایسه شده است با توجه به نتایج قند مایع خرمای عباس آباد دارای بیشترین میزان پتاسیم کلسیم و فروکتوز قندمایع خرمای سایر دارای بیشترین میزان کلسیم و قندمایع خرمای زاهدی دارای بیشترین مقدار گلوکز میب اشد و شیره هر سه نوع خرما ارزش تغذیه ای بالاتری نسبت به شکر را نشان داده است.