سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد پیروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات
معصومه حسینی عمله – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات

چکیده:

فرایندهای تصادفی در مخابرات یکی از اصلیت رین مباحث به شمار می آید که می تواند اطلاعات فراوانی در اختیار مهندسین و کارشناسان قرار دهد آنچه تاکنون در مورد فرایندها مورد بررسی قرارگرفته است تنها فرایندهایی بوده اند که یک متغیر تصادفی داشته اند زمان یا مکان ولی فرایندهایینیز وجود دارند که متغیر تصادفی آن هم زمان و هم مکان است این دسته از فرایند ها تحت فرایند های زمانی مکانی مورد بررسی قرار میگیرند که می توانند اطلاعات مهمی را در خود جای داده و در اختیار کاربران قرار دهند. دراین مقاله ضمن معرفی فرایندهای زمانی مکانی به بررسی برخی خصوصیات آنها می پردازیم .